Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có được tham gia dự thầu không?

Văn phòng đại diện của công ty ty nước ngoài tại Việt Nam là một đơn vị phụ thuộc của công ty đó. Chức năng chính của Văn phòng đại diện là khảo sát thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Vậy, Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có được tham gia dự thầu không? Tư vấn Blue sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề trên.

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có được tham gia dự thầu không?

Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 thì tổ chức tham gia dự thầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
  • Hạch toán tài chính độc lập;
  •  Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật
  •  Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  • Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;
  • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
  • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

Tuy nhiên theo quy định tại điều 84 Bộ luật dân sự 2015 thì Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

Do văn phòng đại diện của pháp nhân không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, về bản chất văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, do đó văn phòng đại diện không đủ tư cách để tham dự đấu thầu.

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có được tham gia dự thầu không?

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có được tham gia dự thầu không?

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tham gia dự thầu trong trường hợp nào?

Trường hợp văn phòng đại diện được công ty ủy quyền tham dự thầu thì văn phòng đại diện được tham dự thầu với tư cách của công ty. Tuy nhiên văn phòng đại diện phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Văn phòng đại diện phải có giấy ủy quyền hợp lệ;
  • Công ty nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu 2013;

Hãy liên hệ ngay với Tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp và miễn phí!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận