Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Giải thể doanh nghiệp là khái niệm mà hầu hết những người chủ kinh doanh không muốn nhắc đến và là điều không mong muốn xảy ra .Bởi lẽ doanh nghiệp kinh doanh là những đứa con về mặt  tinh thần và vật chất của họ. Tuy nhiên, trong vòng đời doanh nghiệp kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió sẽ có những khi gặp khó khăn,trắc trở thì  doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Đây người ta gọi là một dạng rút lui tạm thời trên trường kinh doanh .Vì thế khi không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh  được nữa, doanh nghiệp buộc phải rời khỏi thị trường thông qua hình thức giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp kinh doanh

Do vậy  để giải thể được doanh nghiệp thì chủ thể kinh doanh cần trải qua rất nhiều thủ tục hành chính phức tạp  tư vấn Blue hiểu  được nỗi trăn trở của bạn vì thế chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho bạn thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng nhất, đầy đủ nhất ,hợp lí nhất và tiết kiệm nhất .

1. Tư vấn  pháp lý về các vấn đề cần thiết cho chủ doanh nghiệp trước khi giải thể công ty:

 • Cách thức ra quyết định về việc giải thể doanh nghiệp
 • Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
 • Cách thức tiến hành về việc giải thể doanh nghiệp
 • Phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp
 • Cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp

2. Hồ sơ giải thể của công ty bao gồm :

 • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về nội dung giải thể công ty doanh nghiệp

3 .Thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh

 

Giải thể doanh nghiệp kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp kinh doanh

Bước 1 : Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp 

Việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty ,của Đại hội đồng cổ đông , của hợp đồng thành viên , của các thành viên hợp danh tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp .

 • Lý do giải thể Tên ,địa chỉ doanh nghiệp giải thể
 • Nội dung quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

Bước 2 : Thông báo công khai quyết định giải thể của công ty

Khi quyết định giải thể đã được thông qua, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể.

Bước 3 : Thanh lí tài sản và các khoản nợ liên quan của công ty

 

Thanh lí các khoản nợ công ty

Thanh lí các khoản nợ công ty

Các khoản nợ của doanh nghiệp phải được thanh toán theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật như sau :

1) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết

(2) Nợ thuế

(3) Các khoản nợ khác

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần

Bước 4 : Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức liên quan

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cũng được quy định cụ thể tại Điều 204 Luật này.

Bước 5 :Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 6 : Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

Đến với tư vấn Blue bạn sẽ được:

 • Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật liên quan đến người đứng đầu chi nhánh
 • Tư vấn hồ sơ thủ tục thực hiện thay đổi người đứng đầu chi nhánh
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
 • Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, bổ sung khi có yêu cầu.
 • Nhận kết quả và trả cho quý khách hàng
 • Thực hiện các thủ tục sau thay đổi theo yêu cầu của khách hàng
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề có liên quan khác.

Liên hệ ngay với tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí. Đồng thời sử dụng trọn gói dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận