Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong suốt quá trinh hoạt động, vì một số lý doanh khách quan mà Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. Thì doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để xin cấp lại.

Tham khảo ===> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định;
  • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục hành chính;
  • Các giấy tờ khác kèm theo nếu có.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xin cấp lại.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc.

Kết quả nhận được:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Nếu thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Việc xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo những bước sau:

Bước thứ nhất: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả.

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận