Tư vấn thay đổi thành viên cổ đông của công ty tại Nghệ An

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, số lượng cổ đông luôn có sự thay đổi qua các đợt chào bán cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty tư vấn Blue tổng hợp những lưu ý cho quý khách hàng khi tiến hành thay đổi cổ đông công ty tại Nghệ An

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty

Quy định của pháp luật về việc thay đổi cổ đông :

 • Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Lúc này cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
 • Cổ đông nhận chuyển nhượng sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng thì đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty
  Cá nhân, tổ chức góp vốn để trở thành cổ đông phổ thông công ty cổ phần phải thực hiện ngay tại thời điểm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Sau 3 năm kể từ công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hoặc của cho người khác được tự do và mọi hạn chế về chuyển nhượng cổ phần được bãi bỏ
 • Phòng đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thể hiện trong sổ đăng ký cổ đông của công ty
 • Vì vậy công ty phải tiến hành lập sổ cổ đông cho các cổ đông và việc lập sổ cổ đông còn có ý nghĩa lưu lại các lần chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.

untitled                                tải-xuống-4

Những trường hợp thay đổi cổ đông:

 • Do cổ đông sáng lập doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phần.
 • Do cổ đông doanh nghiệp chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Do cổ đông là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác

Thủ tục thay đổi cổ đông công ty :
– Sau khi tiến hành ký hợp đồng với khách hàng, Blue sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi cho khách hàng

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

– Theo dõi và thông báo kết quả cho khách hàng.

– Đại diện khách hàng nhận kết quả và trợ giúp pháp lý cho khách hàng nếu có phát sinh xảy ra.

THAY-ĐỔI-CỔ-ĐÔNG-SÁNG-LẬP-CÔNG-TY-CỔ-PHẦN.-300x200

   Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập:

 1. Thông báo thay đổi cổ đông công ty
 2. Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
 3. Bản gốc giấy phép kinh doanh
 4. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 5. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 7. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 8. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
 9. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.
 10. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp
 11. Biên bản thanh lý hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng.
 12. Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới.
 13. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  Đến với tư vấn Blue bạn sẽ được:- Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật liên quan đến người đứng đầu chi nhánh;
  – Tư vấn hồ sơ thủ tục thực hiện thay đổi người đứng đầu chi nhánh;
  – Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
  – Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư;
  – Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, bổ sung khi có yêu cầu.
  – Nhận kết quả và trả cho quý khách hàng
  – Thực hiện các thủ tục sau thay đổi theo yêu cầu của khách hàng;
  – Tư vấn miễn phí các vấn đề có liên quan khác.

 

Liên hệ ngay với tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí. Đồng thời sử dụng trọn gói dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận