Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất căn cứ vào mục đích sử dụng đất của họ. Vì vậy, khi mục đích sử dụng đất thay đổi cần phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

   Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm những giấy tờ sau:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu quy định
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
  • Các giấy tờ khác kèm theo nếu có;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện theo những quy định sau:

Bước thứ nhất: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước thứ hai: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép để chuyển mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp không hợp lệ thì ra thông báo về việc sửa đổi bổ sung.

Bước thứ 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nghệ An

Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nghệ An

Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nghệ An.

Khi sử dụng dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nghệ An của Tư vấn Blue bạn sẽ được:

  • Tư vấn miễn phí pháp luật đất đai về chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
  • Tư vấn quy trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nghệ An;
  • Đại diện theo ủy quyền chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;
  • Trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền để chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Liên hệ ngay với Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận