Nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.  Việc nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thương mại bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký hoạt động chuyển nhượng quyền thương mại theo mẫu quy định;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Quy trình nhượng quyền thương mại tại Nghệ An.

Việc đăng ký nhượng quyền thương mại được tư vấn Blue thực hiện theo các bước sau:

Bước thứ nhất: Tư vấn trước khi tiến hành nhượng quyền thương mại.

Bước thứ hai: Chuẩn bị hồ sơ nhượng quyền thương mại theo đúng quy định.

Bước thứ ba: Nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Dịch vụ nhượng quyền thương mại tại Nghệ An.

Đến với tư vấn Blue bạn sẽ được:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại tại Nghệ An;
 • Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển hệ thống nhượng quyền, và cách thức quản lý hữu hiệu hệ thống nhượng quyền;
 • Đại diện theo ủy quyền soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại theo yêu cầu của quý khách hàng;
 • Thực hiện đăng ký nhượng quyền thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, cần thiết để đăng ký hợp pháp việc nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn chuyển nhượng, chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ liên quan;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan khác.

Liên hệ ngay với tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận