Lý lịch tư pháp trong đăng ký kinh doanh

Câu hỏi: Tôi có nhu cầu thành lập công ty, tôi đã làm đầy đủ hồ sơ giấy tờ thành lập theo quy định pháp luật. Nhưng hôm qua tôi đến phòng đăng ký kinh doanh Hà Tĩnh để làm thủ tục mở công ty thì chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu tôi phải bổ sung Lý lịch tư pháp, lý do là chứng minh của tôi bị mờ số. Vậy cho tôi hỏi, yêu cầu như vậy có đúng không, tôi có cần phải bổ sung lý lịch tư pháp không?

Trả lời: Theo điều 18, luật doanh nghiệp 2014có quy định như sau: Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Như vậy, yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng và bạn phải bổ sung Lý lịch tư pháp theo yêu cầu.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận