Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Câu hỏi: Nhóm chúng tôi gồm 03 người, dự định sang năm 2018 sẽ thành lập công ty, khi đã chuẩn bị cơ bản về vật chất. Nhưng nay chúng tôi có đối tác muốn chúng tôi ký kết hợp đồng kinh tế trước, vậy chúng tôi có được ký kết ngay không, hay chúng tôi phải đăng ký kinh doanh mới được ký hợp đồng?

Tham khảo == > Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

Trả lời: Căn cứ vào điều 19, luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.
Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Như vậy, các bạn có thể chưa cần thành lập công ty vẫn có thể đứng ra ký kết hợp đồng trước với khách hàng để đảm bảo quyền lợi các bạn trước. Sau đó các bạn thành lập công ty sau nhé. Trân trọng!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận