Địa chỉ thường trú khi thành lập công ty

Câu hỏi: Khi tôi đăng ký thành lập công ty, có mục ghi địa chỉ thường trú, nhưng tôi không biết ghi như thế nào, hơn nữa tôi ghi địa chỉ nơi tôi đang làm việc có được không?

Trả lời: Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc.

Do đó, bạn hoàn toàn có thể ghi địa chỉ nơi bạn làm việc nơi mục địa chỉ thường trú. Trân trọng!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận