Cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Câu hỏi: Tôi mới về nước và muốn góp vốn vào công ty bạn tôi đang hoạt động để kinh doanh. Công ty bạn tôi là Công ty cổ phần về phần mềm. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, nay bạn tôi đang làm thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh, và tôi muốn trở thành cổ đông sáng lập công ty có tên trong giấy đăng ký kinh doanh được không?

Trả lời: Theo quy định pháp luật, Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Vì công ty bạn của bạn  đã hoạt động, do đó khi bạn góp vốn vào để kinh doanh, bạn chỉ là cổ đông phổ thông của công ty. Bạn không thể trở thành cổ đông sáng lập công ty được.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận