Chia di sản thừa kế của bà nội

Câu hỏi như sau:

Bố tôi mất năm 2008 và không để lại di chúc. Theo quy định pháp luật thì căn nhà của bố mẹ tôi được chia đôi, mẹ tôi được hưởng 1/2, phần còn lại của bố tôi sẽ được chia đều cho ba chị em tôi, mẹ tôi và bà nội tôi. Vậy nếu sau này bà nội tôi mất thì phần đất bà tôi được hưởng có được chia có các con của bà không?

Tư vấn Blue trả lời:

Theo quy định pháp luật, bà nội bạn được hưởng 1 phần đều như 3 chị em bạn và mẹ bạn khi chia di sản thừa kế từ bố bạn. Phần tài sản này thành tài sản riêng của bà nội. Nếu bà nội bạn mất, phần tài sản này sẽ được chia cho các con của bà nội bạn. Do đó, sau này khi bà nội bạn mất, sẽ kết hợp chia di sản thừa kế này trong khối di sản thừa kế bà nội bạn để lại.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận