Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

Thủ tục đăng ký để mở công ty tại Nghệ An khá phức tạp, đòi hỏi người đăng ký phải nắm rõ quy định pháp luật doanh nghiệp, luật thuế và hiểu rõ quy trình đăng ký thành lập công ty.

Tham khảo == > Thành lập công ty tại Nghệ An

Đến với tư vấn Blue, các bạn hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi được sử dụng dịch vụ uy tín và chất lượng, thủ tục nhanh chóng và được đảm bảo pháp lý về hoạt động kinh doanh.

Tư vấn Blue có mặt trên khắp các xã, huyện, thành phố tại Nghệ An để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của việc đăng ký thành lập công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kinh tế Nghệ An ngày càng phát triển và hội nhập, việc đăng ký thành lập công ty là bước khởi đầu để bước vào kinh doanh được thuận lợi và mở rộng hơn.

Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An bao gồm các bước sau:

1. Tiếp nhận thông tin bạn yêu cầu:

Để có cơ sở tư vấn đúng, chuyên viên của tư vấn Blue sẽ thu thập thông tin bạn yêu cầu qua mail, zalo, hoặc trực tiếp.

Tư vấn Blue sẽ hỏi những thông tin sau: bạn đã từng kinh doanh chưa, đã từng đăng ký kinh doanh thông qua hình thức đăng ký hộ kinh doanh hay công ty chưa, và mục đích của việc thành lập công ty tại Nghệ An để làm gì?

Thông qua những thông tin cơ bản đó chuyên viên của tư vấn Blue sẽ có cơ sở tư vấn cho bạn được chi tiết và thực tế.

Nếu bạn đã từng kinh doanh, từng đăng ký kinh doanh và có kinh nghiệm đăng ký công ty trên thực tế thì chuyên viên của tư vấn Blue sẽ tiến hành ngay việc lấy thông tin công ty và đăng ký. Còn đối với bạn chưa từng mở công ty thì tư vấn Blue sẽ tư vấn kỹ các quy định pháp luật về hoạt động công ty, nhất là các quy định về thuế và các luật điều chỉnh hoạt động một doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

2. Tư vấn các quy định pháp luật về đăng ký thành lập công ty tại Nghệ An:

Việc tư vấn về các quy định trước khi thành lập doanh nghiệp rất quan trọng cho chủ doanh nghiệp, để tránh những rủi ro và rắc rối trong quá trình hoạt động sau này.

2.1. Quy định về các loại hình công ty:

Luật doanh nghiệp quy định có những loại hình công ty như sau: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Là  loại hình doanh nghiệp có số thành viên tối thiểu là 2 và tối đa là 50 thành viên. Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

– Công ty cổ phần: là loại hình doanh nghiệp có số cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

– Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2.2. Quy định về đặt tên công ty:

– Về tên tiếng Việt của công ty:

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai yếu tố: Loại hình doanh nghiệp + tên riêng của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó. Và tên doanh nghiệp cũng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Về tên tiếng nước ngoài của công ty:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Về tên viết tắt của công ty:

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

2.3. Quy định về trụ sở công ty:

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

2.4. Quy định về ngành nghề công ty:

Công ty phải đăng ký ngành nghề theo mã ngành cấp 4 mà pháp luật quy định.

2.5. Quy định về vốn điều lệ và vốn pháp định công ty:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Nghiêm cấm: Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.6. Quy định về tư cách pháp lý của người quản lý công ty và thành viên tham gia thành lập công ty:

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2.7. Quy định về con dấu công ty:

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

2.8. Quy định về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

–  Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

– Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

3. Lấy thông tin thành lập công ty và tư vấn, kiểm tra chi tiết thông tin đó:

Tư vấn Blue sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin về: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp (nếu có).

Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra những thông tin bạn cung cấp có hợp pháp không.

– Trước hết tư vấn Blue sẽ kiểm tra tên có trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các công ty đã đăng ký trước đó chưa. Nếu tên bị trùng hoặc gây nhầm lẫn thì sẽ tư vấn cho bạn chọn tên khác, nếu bạn không biết cách đặt tên thì tư vấn Blue sẽ căn cứ vào mong muốn và sở thích bạn, phong thủy của chủ doanh nghiệp sẽ gợi ý cho bạn những tên lộc phát và ý nghĩa.

– Sau đó tư vấn Blue sẽ kiểm tra trụ sở bạn đăng ký có được kinh doanh theo Luật nhà ở và quy định riêng của địa phương hay không. Cũng như tư vấn Blue sẽ tư vấn cho bạn đặt trụ sở ở đâu để việc quản lý doanh nghiệp cũng như hoạt động và kiểm tra của thuế được thông thoáng và dễ dàng hơn.

– Tư vấn Blue sẽ kiểm tra ngành nghề bạn cung cấp để đăng ký có hợp pháp không, có cần bổ sung không.

– Tư vấn Blue sẽ tư vấn cho bạn về vốn điều lệ đăng ký cho hợp lý và để được chịu mức thuế thấp nhất mà vẫn đảm bảo cho hoạt động công ty được hợp pháp.

 4. Soạn hồ sơ thành lập công ty:

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

– Giấy đề nghị thành lập công ty theo quy định;

– Điều lệ công ty theo quy định và theo yêu cầu khách hàng;

– Danh sách thành viên/cổ đông công ty (nếu là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);

– Biên bản, quyết định thành lập công ty (các trường hợp đặc biệt).

5. Đăng ký thành lập công ty tại Sở kế hoạch đầu tư:

Sau khi hoàn thiện hồ sơ và đã được bạn chấp thuận thì tư vấn Blue sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An.

Thời gian đăng ký thành lập công ty theo quy định là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Trong trường hợp do yêu cầu thực tế mà bạn muốn ra giấy phép công ty sớm thì tư vấn Blue sẽ xử lý nhanh để bạn nhận được kết quả theo yêu cầu.

6. Nhận giấy phép công ty, khắc dấu và bàn giao kết quả:

– Tư vấn Blue sẽ đại diện cho khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

– Tư vấn Blue sẽ làm thủ tục khắc dấu và đăng ký mẫu dấu theo yêu cầu của khách hàng.

– Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, tư vấn Blue sẽ gặp bạn để bàn giao kết quả, tư vấn sau thành lập công ty cho bạn.

7. Tư vấn các bước phải làm sau khi nhận giấy phép kinh doanh:

– Tư vấn Blue có trách nhiệm tư vấn đúng, đầy đủ các quy định pháp lý sau thành lập cho bạn khi bàn giao giấy tờ.

– Các việc bạn phải làm sau thành lập công ty bao gồm: Mở tài khoản ngân hàng, thông báo cho cơ quan quản lý thuế về việc mở công ty, nộp thuế môn bài cho công ty.

– Tư vấn Blue sẽ tư vấn cho bạn thủ tục để được sử dụng hóa đơn, cách viết hóa đơn, cách sử dụng hóa đơn hợp pháp.

– Trong quá trình công ty hoạt động doanh nghiệp, hàng tháng bạn phải báo cáo hóa đơn xuất ra và hàng quý bạn phải kê khai và báo cáo thuế quý và thực hiện nghĩa vụ thuế nếu phát sinh.

8. Dịch vụ sử dụng hóa đơn và báo cáo thuế:

– Nếu bạn không có thời gian và muốn thuê tư vấn Blue làm luôn các thủ tục thông báo thuế, thủ tục để được sử dụng hóa đơn thì tư vấn Blue sẽ tiếp tục thực hiện dịch vụ đó cho bạn.

– Bên tư vấn Blue cung cấp kế toán thuế, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí cũng như muốn đảm bảo pháp lý cho doanh nghiệp về thuế thì bạn có thể sử dụng kế toán thuế của tư vấn BlueBlue với chi phí cho tư vấn Blue cả năm chưa chắc đã bằng thuê kế toán ngoài 1 tháng. Vậy thì không lý do gì bạn không nên làm việc tiếp với tư vấn Blue cả.

9. Xây dựng hồ sơ nội bộ cho công ty bạn bước đầu hoạt động:

Hồ sơ nội bộ của một công ty bao gồm: Nội quy công ty, điều lệ công ty, biên bản thỏa thuận góp vốn, biên bản cam kết kinh doanh, quyết định bổ nhiệm giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán, quyết định bổ nhiệm các chức danh khác trong công ty.

10. Đảm bảo pháp lý cho công ty bạn trong suốt quá trình hoạt động:

Trong suốt quá trình kinh doanh, nếu công ty bạn cần cung cấp các biểu mẫu giấy tờ, văn bản pháp luật và tư vấn pháp luật về hợp đồng…, bạn chỉ cần gửi yêu cầu qua mail, bên tư vấn Blue sẽ trả lời trong vòng 02 giờ làm việc.

Tư vấn Blue luôn tư vấn miễn phígiá thành dịch vụ luôn rẻ nhất ở Nghệ An.

CÔNG TY TƯ VẤN BLUE 
Địa chỉ: Phòng 206, chung cư Tân Phát, đường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An
Hotline: 0964.469.068 – 0942.538.228
Email: luatsunghean37@gmail.com

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận