Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An được tư vấn Blue thực hiện như sau:

1. Tư vấn các quy định pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Tư vấn Blue sẽ tư vấn các quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp, quy trình và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An.

Điều kiện người đứng đầu doanh nghiệp phải đáp ứng quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tham khảo == > Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

2. Tư vấn về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An:

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp từng loại hình có những yêu cầu về hồ sơ khác nhau, nhưng về cơ bản thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An cần có như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách thành viên (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), cổ đông sáng lập (nếu là công ty cổ phần).
– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên, cổ đông sáng lập công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần).
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

3. Tư vấn quy trình đăng ký doanh nghiệp tại Nghệ An:

Quy trình đăng ký doanh nghiệp bao gồm các bước như sau: Sau khi hồ sơ đã soạn thảo đầy đủ bạn sẽ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và cho bạn giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ phòng đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ phải hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đến ngày nhận kết quả, bạn mang phiếu hẹn đến Sở kế hoạch Nghệ An nhận kết quả, liên hệ Khắc dấu Bue để khắc dấu cho công ty. Đăng tải thông tin mẫu dấu vào cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Sau đó bạn làm các thủ tục về thuế ban đầu của doanh nghiệp sau thành lập.

Nếu bạn không hiểu về các quy định pháp luật doanh nghiệp, không có thời gian đi làm các thủ tục hành chính, thì hãy gọi đến tư vấn Blue. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và tư vấn có bạn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận