Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại TP Vinh Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Kiến thức doanh nghiệp
 • Sai lầm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp là cái tên quen thuộc mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng từng nghe đến .Đây là một chủ đề nóng hổi trên tất cả  các phương tiện thông tin đại chúng.Có rất nhiều khái niệm để nói về văn hóa doanh nghiệp.Ở mỗi góc độ,mỗi góc nhìn ...

  Văn hoá doanh nghiệp là cái tên quen thuộc mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng từng nghe đến .Đây là một chủ đề nóng hổi trên tất cả  các phương tiện thông tin đại chúng.Có rất nhiều khái niệm để nói ...

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

  Giải thể doanh nghiệp là khái niệm mà hầu hết những người chủ kinh doanh không muốn nhắc đến và là điều không mong muốn xảy ra .Bởi lẽ doanh nghiệp kinh doanh là những đứa con về mặt  tinh thần và vật chất của họ. Tuy nhiên, trong vòng đời doanh nghi ...

  Giải thể doanh nghiệp là khái niệm mà hầu hết những người chủ kinh doanh không muốn nhắc đến và là điều không mong muốn xảy ra .Bởi lẽ doanh nghiệp kinh doanh là những đứa con về mặt  tinh thần và vật ...

 • Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Trong suốt quá trinh hoạt động, vì một số lý doanh khách quan mà Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. Thì doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến phò ...

  Trong suốt quá trinh hoạt động, vì một số lý doanh khách quan mà Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. Thì doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấ ...

 • Thành lập hợp tác xã vận tải tại Nghệ An

  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân. Hợp tác xã do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành ...

  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân. Hợp tác xã do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo ...

 • Hồ sơ xin giấy phép dự thầu của công ty nước ngoài tại Việt Nam

  Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy nhiên, khác với nhà thầu trong nước, nhà thầu nước phải phải được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu. Vậy để xin đư ...

  Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy nhiên, khác với nhà thầu trong nước, nhà thầu nước phải phải được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng th ...

 • Thành lập chi nhánh công ty tại Nghệ An

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng thị trường kinh doanh của công ty. Tuy nhiên không ...

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng t ...

 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được xem như "giấy khai sinh" của doanh nghiệp, ghi nhận những nội dung của một pháp nhân mà Luật doanh nghiệp quy định. Hiện nay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ...

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được xem như "giấy khai sinh" của doanh nghiệp, ghi nhận những nội dung của một pháp nhân mà Luật doanh nghiệp quy định. Hiện nay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ...

 • Địa chỉ thường trú khi thành lập công ty

  Câu hỏi: Khi tôi đăng ký thành lập công ty, có mục ghi địa chỉ thường trú, nhưng tôi không biết ghi như thế nào, hơn nữa tôi ghi địa chỉ nơi tôi đang làm việc có được không? Trả lời: Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì địa chỉ thường trú là địa c ...

  Câu hỏi: Khi tôi đăng ký thành lập công ty, có mục ghi địa chỉ thường trú, nhưng tôi không biết ghi như thế nào, hơn nữa tôi ghi địa chỉ nơi tôi đang làm việc có được không? Trả lời: Theo quy định của ...

 • Cổ đông sáng lập công ty cổ phần

  Câu hỏi: Tôi mới về nước và muốn góp vốn vào công ty bạn tôi đang hoạt động để kinh doanh. Công ty bạn tôi là Công ty cổ phần về phần mềm. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, nay bạn tôi đang làm thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh, và tôi muốn trở thành cổ ...

  Câu hỏi: Tôi mới về nước và muốn góp vốn vào công ty bạn tôi đang hoạt động để kinh doanh. Công ty bạn tôi là Công ty cổ phần về phần mềm. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, nay bạn tôi đang làm thủ tục điều ch ...

 • Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

  Câu hỏi: Nhóm chúng tôi gồm 03 người, dự định sang năm 2018 sẽ thành lập công ty, khi đã chuẩn bị cơ bản về vật chất. Nhưng nay chúng tôi có đối tác muốn chúng tôi ký kết hợp đồng kinh tế trước, vậy chúng tôi có được ký kết ngay không, hay chúng tôi ...

  Câu hỏi: Nhóm chúng tôi gồm 03 người, dự định sang năm 2018 sẽ thành lập công ty, khi đã chuẩn bị cơ bản về vật chất. Nhưng nay chúng tôi có đối tác muốn chúng tôi ký kết hợp đồng kinh tế trước, vậy c ...