Văn phòng luật sư uy tín tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại TP Vinh Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Kiến thức luật hình sự
  • Những điểm mới của luật hình sự sửa đổi bổ sung 2017

    Từ ngày 1/1/2018 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) có hiệu lực,Luật Tân Lộc xin chia sẻ những điểm mới về các tội danh được bổ sung và bãi bỏ như sau: 34 tội danh mới được bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn Điều Nội dung 19 tội danh mới  rải đều tro ...

    Từ ngày 1/1/2018 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) có hiệu lực,Luật Tân Lộc xin chia sẻ những điểm mới về các tội danh được bổ sung và bãi bỏ như sau: 34 tội danh mới được bổ sung đáp ứng yêu cầu th ...