Văn phòng luật sư uy tín tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại TP Vinh Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Văn bản luật đất đai
  • Luật đất đai 2013 Số: 45/2013/QH13

    QUỐC HỘI                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 45/2013/QH13                                                                                        ...

    QUỐC HỘI                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 45/2013/QH13                                      ...